Verhalen van studenten EXAMENCOMMISSIE
#4 PABLO

Pablo is 17 jaar en behaalde zijn diploma Secundair Onderwijs via de Examencommissie.

Waarom startte je met de Examencommissie?

Ik leerde het bestaan van de Examencommissie kennen via mijn broer die 2 jaar eerder gestart was hieraan. Door zijn surfcarrière verhuisden we samen naar Portugal.

Daar aangekomen, werkte ik eerst mijn vierde middelbaar in het Portugees af daar op school. Voor de derde graad leek het me beter om verder te studeren via de Examencommissie,  aangezien het Portugese systeem heel wat extra uitdagingen en moeilijkheden inhield voor mij; dit vooral op taalkundig vlak.

Ik ben een fervent –bodyboarder– en dit wou ik intensief uitoefenen. De combinatie -bodyboarden- en Examencommissie leek mij hiervoor perfect.

Om dit te kunnen doen, nam ik contact op met de Examencommissie waarna ik toestemming kreeg om mijn examens af te leggen vanuit het buitenland via PROCTOR examens.

“Om dit te kunnen doen, nam ik contact op met de Examencommissie waarna ik toestemming kreeg om mijn examens af te leggen vanuit het buitenland.”

Welke richting volgde je en hoe ging dit?

Ik volgde de richting ‘Humane Wetenschappen’ aan de Examencommissie omdat ik deze weg al was ingeslagen in het derde middelbaar in België.

Mijn traject tot diploma ging verrassend vlot. Dankzij de hulp van vele mensen rond mij, heb ik exact 9 maanden gedaan over het behalen van mijn diploma. Doordat dit zo vlot ging, ben ik zelfs een jaar vroeger afgestudeerd dan gepland.

Wat is het verschil tussen gewoon onderwijs en de Examencommissie?

Het allergrootste verschil tussen het gewoon onderwijs en de Examencommissie is dat je alles zelf moet regelen: van cursussen en studiemateriaal zoeken tot jezelf motiveren om er elke dag weer tegenaan te gaan.

Er zijn geen leerkrachten die je opdrachten of huiswerk geven om je rode draad doorheen de leerstof aan te bieden. In mijn geval was mijn mama mijn ‘homeschooling teacher’. Zij hielp me bij het plannen van mijn studietraject en het volhouden, opvolgen en bijsturen van deze planning. Daarnaast hielp ze bij het zoeken naar verduidelijkingen bij mijn studiemateriaal via filmpjes op YouTube en hielp ze bij het bevragen van de leerstof nadat ik deze had ingestudeerd.

Een ander groot en belangrijk verschil is het hebben van beperkte sociale contact. Je hebt namelijk geen directe medeleerlingen waarmee je kan praten. Als ik heel eerlijk ben, heb ik dat soms wel gemist ondanks dat ik vele sportieve sociale contacten had.

Zou je de Examencommissie aan anderen aanraden?

Ik zou de Examencommissie 100% aanraden aan studenten die een bepaald doel of bepaalde doelen voor ogen hebben. Het Examencommissiesysteem levert namelijk heel wat voordelen op in specifieke gevallen waaronder de ruimte tot tijdsbesteding in andere zaken dan ‘studies’.

Als je bijvoorbeeld een bepaalde sport of andere hobby beoefend, kan je jouw tijd zelf indelen in de plaats van het vastzitten in een strak schools regime.

Voor mij persoonlijk lukte het ook zeer goed om individueel te studeren, ik pik namelijk meer op van de leerstof als ik er zelf met bezig ben dan als ik het aangereikt krijg in een klasgebeuren.

Het nadeel is dat je minder sociale contacten hebt en dat je jezelf buiten het reguliere systeem plaatst waardoor je op termijn ook moeilijker contact kan behouden met oude klasgenoten. Zij leven namelijk figuurlijk in een andere wereld dan de jouwe.

Als je bijvoorbeeld een bepaalde sport of andere hobby beoefend, kan je jouw tijd zelf indelen in de plaats van het vastzitten in een strak schools regime.

Op welke manier heb je de Examencommissie aangepakt?

In augustus 2019 hakte ik de knoop voor de keuze voor de Examencommissie door. Samen met mijn mama, spraken we af dat ze mij hierbij intensief zou helpen.

Onmiddellijk daarna namen we contact op met INzicht met de vraag of we met hen kunnen samenwerken op zowel inhoudsvlak van de leerstof als op motivationeel vlak. 

INzicht bekeek mijn situatie en gaf ons een voorstel van aanpak. Na deze besproken te hebben, zijn we hierop ingegaan. Samen met Stef heb ik een plan gemaakt om elke maand 1 examen af te leggen waarbij ik zou starten met de – voor mij – moeilijkere examens.

Op 1 september, zoals een normaal schooljaar, startte ik om 8u ’s ochtends om voor 9 aaneensluitende maanden te werken voor mijn diploma, uitgenomen 1 skiweekje met vrienden. Elke dag werkte ik van 8u ‘s morgens tot ongeveer 12u 30 ‘s middags waarna ik in de namiddag ging bodyboarden.

Elke studie voor een examen verliep volgens hetzelfde stramien: De eerste week nam ik de cursus samen met mijn mama door. De tweede week maakte ik op eigen tempo en met eigen woorden samenvattingen, bekeek ik filmpjes en memoriseerde ik de leerstof. De derde week vroeg mijn mama mij op. Tussendoor had ik steeds contact met Stef die mijn kennis en vaardigheden peilde. Daarnaast werkte hij samen met mij aan mijn motivatie. Dit was een mooie aanvulling op de sessies met mijn mama die, zoals wel bij vele mama-zoon relaties, soms tot discussies leidden.

Op het eind van elke derde week kwam mijn favoriete moment: het maken van een proefexamen van INzicht. Hierdoor wist ik of ik klaar was voor het examen of ik misschien nog bepaalde leerstofonderdelen moest herhalen.

Naast de gesprekken met Stef, volgde ik ook lessen ‘Wiskunde, Natuurwetenschappen, Nederlands en Frans’ via INzicht. Dit verliep zowel online als ter plaatste – wanneer ik even in België was -. Dit verliep allemaal steeds zeer vlot en ik zou het absoluut aanraden aan elke student die hulp zoekt voor hun studies aan de Examencommissie.

Daarnaast maakte ik ook gebruik van hun cursussen, mede met samenvattingen en ander materiaal die ik vond via de Facebookpagina van de studenten aan de Examencommissie.

De examens zelf verliepen via het PROCTOR-systeem, in het buitenland je examens afleggen vanop afstand. Dit wil zeggen dat je gefilmd wordt vanuit verschillende hoeken terwijl je het examen aflegt. Mijn eerste examen was dit grote stress, er wordt veel gevraagd en ik moest echt wennen aan deze nieuwe manier maar ook aan het type vragen. Dit is helemaal anders dan in het gewoon onderwijs. Ik heb dus wel enkele examens opnieuw moeten doen. Daarnaast waren er soms ook technische problemen of netwerkproblemen die soms voor extra druk zorgden maar gaande weg leerde ik de kalmte te bewaren en hierin oplossingsgericht te denken. 

Wat zijn je vooruitzichten nu?

Aangezien ik nu een jaartje gewonnen heb en ik nog helemaal niet weet wat ik wil verder studeren, ga ik een vanaf september op uitwisseling naar Canada met WEP. Daar ga ik mijn zesde middelbaar opnieuw doen. Ik kijk er heel erg naar uit vooral om nieuwe contacten te leggen en te kunnen snowboarden.