INzicht.

Omdat wij écht weten wat de Examencommissie is :).

En omdat we als enigen in Vlaanderen een totaalpakket bieden: 

 1. zelfgemaakt cursusmateriaal;
 2. lessen die gericht zijn op de examens;
 3. expertise op vlak van persoonlijke begeleiding.

En dat alles maakt INzicht tot de partner in crime van de studenten.

We hebben ondertussen veel ervaring in het succesvol begeleiden van studenten en daardoor bouwden we een diepgaande kennis van de examenvereisten op.

Zowel onze lesgevers als onze cursusschrijvers zijn vertrouwd met de uitdagingen waar je voor staat bij de Examencommissie en zullen jou zo doeltreffend als mogelijk begeleiden en coachen.

Onze lessen van INzicht UP zijn specifiek ontworpen met het oog op de examens. Ze dienen dus niet alleen om het begrip van de leerstof te vergroten, maar ze geven vooral ook de diepgang die nodig is voor de specifieke examens. 

Daarnaast bieden we via INzicht PLUS  uitgebreid cursusmateriaal en proefexamens via die naadloos aansluit op de vakfiches én de examens zelf, waardoor je vol vertrouwen de examens tegemoet kunt gaan.

Bij INzicht begrijpen we bovendien dat elke student unieke behoeften heeft. Daarom bieden we naast één-op-één les via INzicht MORE ook volledige trajectbegeleiding aan via INzicht MAX om je voortgang nauwlettend te volgen en je op maat gemaakte ondersteuning te bieden.

Onze bewezen resultaten spreken voor zich – talloze studenten hebben hun diploma behaald met behulp van onze begeleiding en ons materiaal.

Ons ultieme doel is om alle studenten te ondersteunen op elk moment van de reis doorgeen de Examencommissie. 

Het grote verschil is heel eenvoudig: INzicht houdt zich enkel en alleen bezig met de Examencommissie derde graad.

Veel andere begeleidingsbureaus bieden ‘hulp voor Examencommissie’ aan als extra onderdeel van hun werking. En dat doen wij bewust niet: wij geloven dat alleen een doorgedreven kennis en expertise van de Examencommissie de beste resultaten levert. Bij ons ben je dus 100% zeker dat je de juiste inhoud, diepgang en toepassingen leert van de leerstof omdat we er zo dicht op zitten en we de evolutie bij de Examencommissie nauw opvolgen.

Door het veelvuldig inkijken van examens en de informatie die we voortdurend van onze leerlingen krijgen, weten wij precies hoe je de vakfiches moet interpreteren en op welke wijze je de leerinhouden moet toepassen. 

Met deze ervaring en kennis kunnen wij veel specifieker, sneller, gerichter en accurater lesgeven aan de studenten van de derde graad aan de Examencommissie.

Als enige in Vlaanderen bieden wij cursusmateriaal dat niet enkel is gericht op de vakfiches, maar ook op de examens zelf! En door gedeeltelijk digitaal te werken op ons platform wordt dat materiaal voortdurend aangevuld met extra vragen en weetjes. En ja, dat betekent inderdaad dat jouw aangekochte cursus op die manier constant wordt uitgebreid zonder meerkost. Je koopt dus 1 keer een vak aan en wij zorgen dat het up-to-date blijft.

Want hoewel de vakfiches met leerinhouden een basis bieden, zijn ze vaak oppervlakkig en vaag. Je kan er niet uit afleiden wat belangrijk is en wat niet, hoe diepgaand je de leerinhouden moet kennen, hoe je de leerstof moet toepassen en op welke manier dit zal bevraagd worden op het examen. 

Omdat we vaak op inzages gaan en omdat we voortdurend informatie krijgen van onze leerlingen weten wij precies hoe je de vakfiches moet interpreteren. 

Dankzij deze waardevolle ervaring en kennis zijn wij in staat om ons cursusmateriaal veel specifieker, gerichter en nauwkeuriger af te stemmen op de te kennen leerstof. Bovendien vullen we ze aan met een heel arsenaal aan oefeningen en proefexamens die volledig gelijklopend zijn aan de vraagstelling en moeilijkheidsgraad van de examens. Hierdoor kan je jezelf niet alleen testen op je kennis van de leerstof maar kom je ook te weten welke soort vraagstelling je mag verwachten. 

In ons cursusmateriaal staat dus niks te veel en ook niks te weinig. 

online les.

Tijdens de online bijles heb je rechtstreeks contact met je lesgever via ZOOM. Je kan hierbij materiaal zichtbaar delen, notities maken, uitleg vragen, … net alsof je naast de leerkracht zou zitten. Het maakt dus niet uit waar je woont en je hoeft je niet te verplaatsen. 

Onze interactieve lesruimte is heel gebruiksvriendelijk en je kan tijdens een les kiezen om uitleg te krijgen over de leerstof of om je vragen te stellen.

Voor online bijles heb je een stabiele internetverbinding en een apparaat met een camera en microfoon nodig, zoals een computer, laptop, tablet of smartphone. Hiermee kan je gemakkelijk communiceren met je lesgever via ZOOM. Je hoeft geen programma’s te downloaden. Voor de start van de lessen, krijg je van ons de toegangslink waar je rechtstreeks kan inloggen voor je les.

Ja, online bijles is minstens even effectief als bijles op verplaatsing. Wij durven zelfs verder te gaan: onze ervaring leert dat online bijles zelfs effectiever is dan werken op kantoor. Je kan in je vertrouwde omgeving blijven en je hoeft geen verplaatsing te maken. Bovendien zijn onze lesgevers bekwaam in het online werken. Onze zoomaccounts zijn trouwens ingericht als een interactieve omgeving waarin je kan samenwerken via o.a. whiteboards, scherm delen, video’s delen, apps integreren, …

Online bijles is een flexibele en gemakkelijke manier van werken:  je hebt contact met onze lesgevers waar ter wereld je ook bent. Het bespaart tijd en reiskosten en je kan leren in een vertrouwde omgeving. Digitaal werken biedt ook mogelijkheden die je op kantoor niet hebt: je leerkracht kan zijn scherm delen en samen met jou werken in eenzelfde document. Notities van je leerkracht staan meteen op je computer en zullen dus niet verloren gaan.

Ja, zeker! INzicht begrijpt dat je een druk leven hebt omwille van topsport, ziekte, werk, vriendschappen, … We streven ernaar om online bijlessen te plannen op tijdstippen die het beste passen bij jouw schema. En we willen ervoor zorgen dat je het maximale uit elke les haalt. Samen met je lesgever plan je dus de lessen in op momenten dat voor beiden lukken.

Absoluut! Onze online bijles is geschikt voor studenten van alle leeftijden. De interactieve ruimte is zo gebruiksvriendelijk dat het voor iedere student werkbaar is. Let wel op: wij bieden enkel leerstof aan voor de derde graad, specifiek gericht op de examens van de Examencommissie.

INzicht PLUS.

Inschrijven voor INzicht PLUS is heel eenvoudig. Je kan je gratis inschrijven via de pagina ‘INzicht PLUS’. Na inschrijving ontvang je van ons via mail jouw account- en logingegevens.

Inschrijven is volledig gratis! Eenmaal je jouw inloggegevens hebt gekregen, kan je jouw vakken aankopen op je account.

Dat moet helemaal niet! Je kan zelf kiezen welke vakken je aankoopt op je account. Dit kan bijvoorbeeld enkel wiskunde zijn. Je kiest zelf waarvoor je ons studiemateriaal wilt gebruiken.

Dat is helemaal geen probleem. Bij inschrijving geef je gewoon aan naar welke vakken jouw interesse gaat. Eens je jouw account hebt, kan je kiezen welke vakken je wel of niet aankoopt.

Dat is niet nodig. Op je account kan je extra vakken aankopen wanneer je wilt. Daarvoor hoef je geen nieuwe aanvraag te doen.

Dat is niet nodig. Op de pagina van INzicht PLUS zie je enkele screenshots van het platform en op deze pagina kan je enkele cursussen inkijken. 

Als je daarna overtuigd bent (geloof ons, dat zal je zeker zijn. ;-)) en je wil een vak aankopen, dan maak je een account aan op INzicht PLUS.  Daarmee kan je dan één of meerdere cursussen aankopen. 

Jazeker! Alle vakken zijn steeds conform de vakfiches. Meer nog, ze zijn steeds conform de eigenlijke examens. Wij gaan regelmatig examens inkijken en weten dus precies wat je moet kennen en kunnen. En dankzij het digitale deel van onze cursussen kunnen we meteen het materiaal aanvullen, uitbreiden en aanpassen als dat nodig is. En daarvoor hoef je geen nieuwe aankoop te doen: wij doen dat automatisch. Dat hoort gewoon bij onze cursussen.

Zeker niet. Bij INzicht worden de cursussen steeds geüpdatet wanneer er veranderingen in de examens of vakfiches komen. Als de vakfiches veranderen, krijg je automatisch ook toegang tot het vernieuwd leermateriaal.

Een vak is na aankoop steeds één volledig jaar beschikbaar op jouw account. Daarna wordt de cursus automatisch gedeactiveerd. Natuurlijk kan het zijn dat je na dat jaar nog niet geslaagd bent voor het examen. Indien dit het geval is, kan het vak voor maximaal één jaar worden verlengd. Hiervoor hebben we wel een bewijs nodig dat het vak nog dient afgelegd te worden. Je hoeft dit zelf niet op te volgen: wij houden je op de hoogte van de deactivatie en wat je moet doen om een extra jaar toegang te krijgen.

Een account is gemaakt per inschrijving van een student. Logingegevens mogen niet gedeeld worden. Indien dit toch gebeurt, sluiten wij jouw account af en heb je geen toegang meer tot de aangekochte vakken.

INzicht PLUS is enkel toegankelijk voor studenten aan de Examencommissie. Hiervoor vragen wij een bewijs bij inschrijving. Als je geen student bent, kan je je niet inschrijven. Indien je toch inschrijft en achteraf blijkt dat je geen student bent aan de Examencommissie, dan wordt jouw account onmiddellijk afgesloten en heb je geen toegang meer tot de vakken.

Na betaling van jouw vak, kom je automatisch op de activatiepagina voor die cursus. Hier klik je op ‘inschrijven voor cursus’ waarna het vak onmiddellijk beschikbaar is op jouw account. Indien er iets is misgegaan en het vak is niet beschikbaar, stuur ons dan gewoon een mailtje en wij doen razendsnel het nodige voor jou.

De meeste van onze cursussen kan je thuis afprinten. Indien een cursus niet afdrukbaar is, zal dit vermeld staan voor de aankoop zodat je dit op voorhand weet. De digitale oefeningen en proefexamens zijn volledig digitaal en niet afdrukbaar.

INzicht UP.

Nee, dat gaat niet. 

De kracht van INzicht UP zit net in de volledigheid ervan: de combinatie van videolessen, vragenuren, door ons gemaakte planning enz. Al deze onderdelen zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd. Even belangrijk als het videomateriaal is het persoonlijk contact met een leerkracht via online lessen en vragenuren. 

Deze benadering in het UP-pakket heeft zich bewezen als succesvol. Door vast te houden aan deze aanpak kunnen we jou de best mogelijke ondersteuning bieden.

Nee, inschrijven voor gestarte lessenreeksen is niet mogelijk.

We begrijpen dat dit teleurstellend kan zijn, maar een gemiste start maakt het moeilijker voor studenten om volledig te profiteren van de lessenreeks. We willen ervoor zorgen dat elke student het optimale leerresultaat behaalt en daarom stoppen we de inschrijvingen op het moment dat een lessenreeks gestart is. 

Je kan eventueel je examen verplaatsen en je inschrijven voor een volgende reeks.

Hoe graag we ook willen helpen, dit gaat niet. 

Om een persoonlijke leerervaring te waarborgen, houden we onze lessenreeksen bewust kleinschalig.

We geven de voorkeur aan kwaliteit boven kwantiteit, wat betekent dat we het aantal plaatsen beperken om de beste leerervaring te garanderen, zo voldoende aandacht kunnen geven aan elke student en interactie in de groep kunnen bevorderen.

Als je interesse hebt in onze lessenreeksen, raden we jou aan om je snel in te schrijven zodra de inschrijvingen geopend zijn.

Tijdens een UP reeks maken we uitsluitend gebruik van ons eigen cursusmateriaal: dit is de leidraad die we volgen bij de lessen. Het is daarom noodzakelijk dat je op voorhand toegang hebt tot het gekozen vak via INzicht PLUS. 

Ons cursusmateriaal speelt een cruciale rol in de lessen omwille van de volgende redenen:

 1. Afgestemd op de leerinhouden van de Examencommissie. Ons materiaal sluit naadloos aan bij de vakfiches en de examens. We hanteren hierbij een heldere structuur die we ook bij de UP-lessen volgen. Zodat  je de onderwerpen op de juiste manier begrijpt en sneller vooruitgang boekt. 
 2. Focus op wat echt nodig is voor het examen. Ons materiaal bevat niet alleen de leerstof, maar legt ook accenten op wat belangrijker is en wat minder. Zo verlies je geen tijd aan onnodige leerstof en kan je gerichte vragen stellen tijdens de lessen.
 3. Een groot aanbod van praktische oefeningen en voorbeelden, waarnaar onze lesgever verwijst tijdens de UP-lessen en vragenuren. De oefeningen helpen je om de uitleg uit de lessen zelf toe te passen en in te oefenen.
 4. Voortdurend beschikbaar voor zelfstudie: je kan de leerstof op elk gewenst moment herbekijken. Dit geeft je de vrijheid om aan zelfstudie te doen, je kennis op te frissen, extra oefeningen te maken en je voor te bereiden op de lessen zodat er minder tijd verloren gaat.

Er is geen inschrijvingskost voor INzicht UP. Je moet wel een account hebben op INzicht PLUS en dat is volledig gratis.

Je inschrijven voor INzicht UP doe je door de link te volgen en je aan te melden. Wij laten je dan weten of er nog een plekje is en vragen je om de prijs voor het gekozen UP pakket te betalen. Wanneer die betaling in orde is, krijg je van ons bevestiging dat je bent ingeschreven.

Om je in te schrijven, meld je je aan bij ons via de pagina van INzicht UP. Je  ontvangt dan de nodige informatie en een betaalverzoek. Dit betaalverzoek omvat het totaalbedrag van de reeks. Als dit betaald is en we kregen een betaalbewijs, dan bevestigen we je inschrijving voor de reeks. Pas dan ben je ingeschreven voor het gekozen UP-pakket. Er komen geen andere kosten na deze inschrijving.

Absoluut! INzicht werkt alleen met lesgevers die vakkennis hebben èn die vertrouwd zijn met de werking van de examencommissie. We zorgen ervoor dat elke lesgever grondig is opgeleid zodat je alleen van specialisten les zal krijgen.

INzicht MORE.

Tijdens de lessen maken we uitsluitend gebruik van ons eigen cursusmateriaal: dit is de leidraad waarop we ons baseren. Het is daarom noodzakelijk dat je op voorhand toegang hebt tot het gekozen vak via INzicht PLUS. 

Ons cursusmateriaal speelt een cruciale rol in de lessen omwille van de volgende redenen:

 1. Afgestemd op de leerinhouden van de Examencommissie. Ons materiaal sluit naadloos aan bij de vakfiches en de examens. We hanteren hierbij een heldere structuur die we ook bij de MORE-lessen volgen. Zodat  je de onderwerpen op de juiste manier begrijpt en sneller vooruitgang boekt. 
 2. Focus op wat echt nodig is voor het examen. Ons materiaal bevat niet alleen de leerstof, maar legt ook accenten op wat belangrijker is en wat minder. Zo verlies je geen tijd aan onnodige leerstof en kan je gerichte vragen stellen tijdens de lessen.
 3. Een groot aanbod van praktische oefeningen en voorbeelden, waarnaar onze lesgever verwijst tijdens de MORE-lessen en vragenuren. De oefeningen helpen je om de uitleg uit de lessen zelf toe te passen en in te oefenen.
 4. Voortdurend beschikbaar voor zelfstudie: je kan de leerstof op elk gewenst moment herbekijken. Dit geeft je de vrijheid om aan zelfstudie te doen, je kennis op te frissen, extra oefeningen te maken en je voor te bereiden op de lessen zodat er minder tijd verloren gaat.

Bij ons heb je de vrijheid om te kiezen hoeveel uur les je wilt volgen, volledig afgestemd op jouw behoeften. Of je nu één enkel vragenuurtje nodig hebt of meerdere uren wilt besteden aan het behandelen van een groot deel van de leerstof, wij staan voor jou klaar.

Nee, je betaalt geen inschrijvingskost om aan lessen te mogen deelnemen.

Wij hechten veel belang aan het leveren van hoogwaardige lessen en individuele ondersteuning. Het voorschot van een aantal lesuren helpt ons om dit te verwezenlijken en jou de best mogelijke leerervaring te bieden. Zo kunnen we je plekje in de agenda van onze lesgevers reserveren. Onze lessen zijn populair en zijn snel volgeboekt. Dankzij het betalen van het voorschot  kan je op het gewenste tijdstip beginnen met leren. Bovendien geeft het voorschot de lesgever de mogelijkheid om de lessen voor te bereiden en volledig te richten op jouw leerbehoeften.

Heel eenvoudig: je betaalt steeds op het eind van de maand voor de gevolgde lessen van die maand. Je ontvangt dan een mail met een betaalverzoek en een overzicht van het aantal gevolgde lessen van die periode. 

Het voorschot dat je hebt betaald bij het vastleggen van de lessen wordt verrekend in het eerste betaalverzoek. Je krijgt dus steeds een duidelijk overzicht van de kosten.

Wij begrijpen dat je planning soms kan veranderen. Indien de lessen voor aanvang worden geannuleerd, houden wij één uur van het voorschot in. De rest van het voorschot wordt volledig terugbetaald. Als de lessen doorgaan, wordt het voorschot verrekend in het eindtotaal.

Wij bieden flexibele lessen en begrijpen dat je planning soms kan veranderen.

Onze lesgevers zetten zich in om jou de best mogelijke begeleiding te bieden. Dit vraagt van hen een inzet en voorbereiding buiten de lestijd. Daarom vragen we om op tijd een annulatie door te geven. We volgen hierbij de volgende regels:

Als je de les meer dan 24 uur voor de geplande tijd annuleert, wordt de les kosteloos op een nieuw moment gepland indien dit nog mogelijk is voor de lesgever.

Als je de les minder dan 24 uur op voorhand annuleert, wordt dit lesuur in rekening gebracht. Dit stelt ons in staat om onze lesgevers te compenseren voor hun tijd en voorbereiding.

De lessen gaan steeds online door via ZOOM. Bij aanvang van de lessen ontvang je de meetinglink om de les te volgen. 

Absoluut! INzicht werkt alleen met ervaren en betrouwbare lesgevers. We zorgen ervoor dat elke lesgever grondig wordt gescreend en opgeleid wordt zodat u altijd kunt rekenen op hoogwaardige begeleiding. Daarnaast hebben onze lesgevers ervaring in de examencommissie, gebruiken ze ons materiaal en worden voortdurend bijgestuurd door ons waar nodig. 

INzicht MAX.

Bij ons bieden we enkel inschrijvingen aan voor het MAX traject als een allesomvattende benadering voor je volledige traject bij de Examencommissie. Het is dus niet mogelijk om het MAX traject voor één of meerdere vakken te volgen terwijl je ondertussen zelfstandig werkt aan andere vakken. Dit is niet zomaar. 

1. Optimalisatie van leerervaring: Het MAX traject is ontworpen om je leerervaring te optimaliseren. Door alle vakken binnen het traject te volgen, profiteer je van een gestructureerde en samenhangende leeromgeving en leertijd.

2. Gecoördineerde Ondersteuning: Het MAX traject biedt gecoördineerde ondersteuning voor alle vakken samen, wat leidt tot een geïntegreerde en uitgebalanceerde leerervaring. Dit zorgt ervoor je studie soepel verloopt.

3. Vertrouwen in je studiepad: Met het MAX traject kan je met vertrouwen je volledige traject aan de Examencommissie volgen. Je weet dat je op alle vlakken op de beste manier wordt begeleid en voorbereid, wat de kans op succes vergroot. We kunnen dit enkel optimaal doen indien we het volledige geheel kunnen aanpakken.

Dat kan.  Als je al één of meerdere vakken zelfstandig hebt afgerond, maar je merkt dat dit toch niet zo vlot gaat of je wil gewoon het gemak en de luxe van totaalondersteuning, dan kan je toch nog instromen in het MAX-traject. Neem dan contact met ons op en dan kijken we of er voor jou nog een plekje vrij is.

INzicht MAX is maatwerk waarbij jouw persoonlijke behoeften onze prioriteit zijn. Jouw studie, jouw keuze: we willen dat jij de controle hebt over je eigen studiepad. Als je op enig moment besluit dat het MAX traject niet langer aansluit bij de behoeften of voorkeuren, kan je zonder enige verplichtingen uit het traject stappen.

Aan de andere kant zijn wij ook toegewijd aan het succes van onze studenten. Als wij merken dat het MAX traject niet optimaal werkt bij een bepaalde student, zullen we  in overleg het traject stopzetten.

De keuze is aan jou: je kan zowel op afstand begeleid worden of we voorzien een plekje voor jou op ons kantoor. Bij MAX zijn er geen beperkingen: wat jij nodig hebt om je diploma te halen, voorzien wij.

De betaling voor het MAX-traject is eenvoudig en overzichtelijk. Je betaalt elke 4 weken een op voorhand afgesproken bedrag. Dit vast bedrag wordt bij aanvang van het traject vastgelegd op basis van je behoeften. Je krijgt een betaalverzoek via mail. 

Bij MAX zijn er geen financiële verrassingen: er wordt niet gerekend per uur of met aparte betaalverzoeken. Een vaste prijs voor een op-maat-gemaakt programma: wil je meer les, ondersteuning of coaching? Geen probleem: bij MAX krijg je dat zonder dat er iets aan je prijs verandert.

Tijdens ons MAX traject maken we uitsluitend gebruik van ons eigen cursusmateriaal. Tijdens jouw traject krijg je toegang tot het nodige materiaal. Je hoeft dus helemaal niks zelf aan te kopen. 

Laat je door niemand iets wijsmaken… geen enkele privéschool of privéinitiatief kan zorgen voor het in orde zijn van je leerplicht of behoudt van het kindergeld door inschrijving.

 

Leerplicht

Iedereen heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de Examencommissie. Als je echter nog geen 18 jaar oud bent, ben je leerplichtig en moet je normaal gesproken naar school gaan. Niettemin heb je de keuze om te kiezen voor huisonderwijs als alternatief. In dat geval moet je voldoen aan de leerplichtvereisten.

Als je huisonderwijs volgt, moet je voor het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt, een getuigschrift van de eerste graad kunnen voorleggen om aan de leerplicht te voldoen.

Voor meer informatie over huisonderwijs voor leerplichtige leerlingen en hoe je aan de vereisten kunt voldoen, kun je terecht op onderwijs.vlaanderen.be/nl/huisonderwijs-voor-leerplichtige-leerlingen.

Het is belangrijk om de juiste procedures en voorwaarden te volgen om ervoor te zorgen dat je zowel aan de leerplicht voldoet als de mogelijkheid hebt om deel te nemen aan de examencommissie.

 

Kindergeld

Ben je jonger dan 18 jaar?

Als je kind jonger is dan 18 jaar, gelden er verschillende regels voor het recht op kinderbijslag afhankelijk van de regio. In Brussel en Wallonië heeft je kind recht op kinderbijslag tot en met augustus van het jaar waarin hij of zij 18 jaar wordt, zelfs als het regulier onderwijs wordt gevolgd. In Vlaanderen heeft je kind recht op het Groeipakket tot de maand waarin hij of zij 18 jaar wordt, ook als de verjaardag na augustus valt. Laat je dus niks wijsmaken door organisaties die zeggen dat je kindergeld behoudt als je bij hen lessen volgt. Als je jonger bent dan 18 jaar én je bent ingeschreven onder huisonderwijs, behoud je sowieso je kindergeld.

Zodra je kind ouder is dan 18, veranderen de regels.

Als je kind ouder is dan 18 maar jonger dan 25 jaar en deelneemt aan de examens van de Examencommissie, heeft het in principe geen recht meer op het Groeipakket, tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Je kind moet in Vlaanderen minstens zeventien uur per week les volgen in het erkende! secundair (volwassenen)onderwijs, of minstens dertien uur per week in het hoger beroepsonderwijs. Een andere optie is dat je kind voor minstens 27 punten is ingeschreven in het hoger onderwijs.

In Vlaanderen behoudt je kind sowieso wel het recht op het Groeipakket gedurende twaalf maanden na de 18e verjaardag. Als je zoon of dochter zich na die twaalf maanden inschrijft als werkzoekende bij een overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling, zoals VDAB in Vlaanderen, Actiris in Brussel en FOREM in Wallonië, behoudt hij of zij het recht op het Groeipakket. Tijdens deze beroepsinschakelingstijd van ongeveer 360 dagen is er geen verplichting om een ziekteverzekering af te sluiten. Na afloop van de beroepsinschakelingstijd vervalt het recht op het Groeipakket en moet je zoon of dochter een ziekteverzekering afsluiten.

Let op: Wie zich inschrijft als werkzoekende moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en kan in theorie verplicht worden om te solliciteren en een baan te accepteren, wat gevolgen kan hebben voor de studieplanning van de examens. Het is belangrijk om rekening te houden met deze voorwaarden om het recht op het Groeipakket te behouden voor je kind na de leeftijd van 18 jaar.

Absoluut! INzicht werkt alleen met ervaren en betrouwbare lesgevers. We zorgen ervoor dat elke lesgever grondig wordt gescreend en opgeleid wordt zodat u altijd kunt rekenen op hoogwaardige begeleiding. Daarnaast hebben onze lesgevers ervaring in de examencommissie, gebruiken ze ons materiaal en worden voortdurend bijgestuurd door ons waar nodig. 

INzicht Examencommissie: cursussen, studiemateriaal, proefexamens, coaching, begeleiding en lessen voor studenten aan de Examencommissie.

examencommissie

cursussen. proefexamens. video’s. lessen. begeleiding. coaching.

contact