BESCHIKBARE VAKKEN MET STUDIEMATERIAAL

Alle vakken omvatten een cursus, oefeningen en proefexamens

WELKE CURSUSSEN ZIJN ER?

RICHTINGEN ASO

ECONOMIE - MODERNE TALEN

natuurwetenschappen
nederlands
wiskunde

ECONOMIE - WETENSCHAPPEN

chemie
fysica
Nederlands
wiskunde

ECONOMIE - WISKUNDE

natuurwetenschappen
nederlands
wiskunde 1
wiskunde 2

HUMANE WETENSCHAPPEN

natuurwetenschappen
nederlands
wiskunde

LATIJN- MODERNE TALEN

natuurwetenschappen
nederlands
wiskunde

LATIJN - WETENSCHAPPEN

chemie
fysica
nederlands
wiskunde

LATIJN - WISKUNDE

natuurwetenschappen
nederlands
wiskunde 1
wiskunde 2

MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN

chemie
fysica
nederlands
wiskunde

MODERNE TALEN - WISKUNDE

natuurwetenschappen
nederlands
wiskunde 1
wiskunde 2

WETENSCHAPPEN - WISKUNDE

chemie
fysica
nederlands
wiskunde 1
wiskunde 2

RICHTINGEN TSO & KSO

BEELDENDE VORMING

biologie
nederlands
wiskunde

Farmaceutisch Technisch Assistent

biologie
Nederlands
wiskunde

FOTOGRAFIE

biologie
nederlands
wiskunde

HANDEL

biologie
nederlands
wiskunde

LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT

natuurwetenschappen
nederlands
wiskunde

MUZIEK

biologie
nederlands
wiskunde

ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS

biologie
nederlands
wiskunde

SECRETARIAAT - TALEN

biologie
nederlands
wiskunde

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

natuurwetenschappen
nederlands
wiskunde

WAAROM ONZE CURSUSSEN?

CURSUSSEN CONFORM DE VAKFICHE EN OP NIVEAU VAN DE EXAMENCOMMISSIE

Je hoeft zelf niet meer op zoek naar de juiste leerinhouden. Onze cursussen zijn conform de vakfiches waarbij aandacht wordt besteed aan de moeilijkheidsgraad, vraagstelling en belang op de eigenlijke examens.

WIE KAN ER ONS STUDIEMATERIAAL GEBRUIKEN?

Alle studenten die hulp zoeken voor bij zowel ASO-, TSO- als KSO-richtingen!*

*Andere kantoren, bijlesleerkrachten of scholen krijgen uitdrukkelijk geen toestemming om deze cursussen te gebruiken. (zie algemene voorwaarden)

IS DIT EEN GOEDE CURSUS VOOR MIJ?

De eerste versies van de cursussen schreven we volledig volgens ons eigen ideaal. De studenten die deze cursussen gebruiken gaven ons feedback, brachten bij waar er structuur ontbrak en bij welke onderdelen er meer duiding nodig was. Op basis van deze feedback, vernieuwen we ons studiemateriaal.

 

Natuurlijk studeert iedereen op zijn of haar eigen manier en daar proberen we zoveel mogelijk rekening mee te houden. De huidige structuren en manier van schrijven is een mix van eigen ervaring en ideaal met de nood en structuurvraag van de studenten.

Ondanks de cursussen inhoudelijk compleet zijn, blijven we op basis van feedback elke dag finetunen waar nodig.