essentiële vragen over de examencommissie

In het onderstaande overzicht proberen we veelgestelde vragen van studenten over de examencommissie uitgebreid te beantwoorden.

Hoewel we ons best doen om nuttige informatie te verstrekken, benadrukken we dat het raadplegen van de officiële websites van de examencommissie, kinderbijslag en Vlaanderen essentieel is als je volledige zekerheid wilt of meer gedetailleerde informatie zoekt.

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden:

Algemeen Secundair Onderwijs (ASO):

 1. Economie – moderne Talen
 2. Economie – wetenschappen
 3. Economie – wiskunde
 4. Humane wetenschappen
 5. Latijn – moderne Talen
 6. Latijn – wetenschappen
 7. Latijn – wiskunde
 8. Moderne talen – wetenschappen
 9. Moderne talen – wiskunde
 10. Wetenschappen – wiskunde

Technisch Secundair Onderwijs (TSO):

 1. Farmaceutisch technisch assistent
 2. Fotografie
 3. Handel
 4. Lichamelijke opvoeding en sport
 5. Onthaal en public relations
 6. Secretariaat – talen
 7. Sociale en technische wetenschappen

Kunst Secundair Onderwijs (KSO):

 1. Beeldende vorming
 2. Muziek

Opmerking: De verstrekte informatie is gericht op de derde graad in het secundair onderwijs. Wij bieden namelijk enkel begeleiding, ondersteuning en materiaal aan voor de derde graad.  Andere graden en aanvullende informatie zijn beschikbaar op de website van de examencommissie: https://examencommissiesecundaironderwijs.be/

Indien je van plan bent deel te nemen aan onze examens, raden wij jou aan om een half uur de tijd te nemen om de infovideo’s van de examencommissie te bekijken. Voordat je een beslissing neemt of de Examencommissie wel iets voor jou is, is het belangrijk dat je bekend bent met de opzet van het examenprogramma, het plannen van je examens, de uitvoering van de examens, en de stappen die je moet nemen om je goed voor te bereiden.

In 8 korte video’s krijg je een duidelijk beeld van alle aspecten die de Examencommissie te bieden heeft. Je krijgt de kans om te luisteren naar enkele kandidaten die hun ervaringen delen over hun traject en toekomstplannen, wat je helpt om een goed inzicht te krijgen in wat je te wachten staat. Zo kun je weloverwogen beslissen of de Examencommissie de juiste keuze voor jou is.

De infovideo’s kan je bekijken op de website van de examencommissie: https://examencommissiesecundaironderwijs.be/infosessie-0

Als je besluit om je in te schrijven, is de eerste stap om je te registreren op het kandidatenplatform met behulp van je elektronische identiteitskaart. Hier vul je je contactgegevens in en voeg je een recente foto toe, zodat de examencommissie je identiteit kan verifiëren bij elk examen. Je registratie wordt gekoppeld aan je eigen rijksregisternummer.

Vervolgens kies je een studierichting en betaal je een eenmalig inschrijvingsgeld van 38 euro. Je hebt de mogelijkheid om je in te schrijven voor verschillende graden, maar in elke graad kun je slechts één studierichting selecteren.

Op het kandidatenplatform vind je alles wat je nodig hebt: je kunt er je examens plannen, eventuele ondersteunende maatregelen of vrijstellingen aanvragen, je resultaten bekijken, administratieve zaken regelen, meldingen lezen en vragen stellen over de werking van de examencommissie als dat nodig is. Het platform biedt een handige en centrale plek waar je al je Examencommissie-gerelateerde activiteiten kunt uitvoeren.

De Examencommissie organiseert regelmatig examens voor elk vak. Het inschrijven voor een examen kan uitsluitend plaatsvinden via het platform van de Examencommissie, waar je een overzicht krijgt van alle vakken die je moet afleggen voor jouw studierichting. Daar vind je ook de data waarop de examens worden georganiseerd.

Je hebt de vrijheid om je eigen examenplanning te maken, vak per vak, op beschikbare data en in je eigen tempo. Elk examen wordt minstens 4 keer per jaar aangeboden. Voor studierichtingen met veel kandidaten, vooral in de 3e graad, worden er vaker examens georganiseerd om aan de vraag te voldoen. De Examencommissie zorgt ervoor dat je binnen 4 maanden na inschrijving een examen kunt afleggen voor elk vak.

Indien een examen volzet is, wordt er extra capaciteit gecreëerd. Je kunt de planning raadplegen om hiervan op de hoogte te blijven. Het is echter om organisatorische redenen niet mogelijk om extra examens bij te plannen op verzoek van kandidaten (bijvoorbeeld om op een bepaalde datum af te kunnen studeren of omdat een specifieke dag niet uitkomt).

Je hebt de flexibiliteit om zelf te bepalen in welke volgorde je de vakken afrondt.

Het is mogelijk om je examens over verschillende weken, maanden of zelfs jaren te spreiden. Het goede nieuws is dat je behaalde resultaten 7 jaar geldig blijven.

Per vak krijg je 3 examenbeurten per kalenderjaar. Telkens wanneer je aan een examen deelneemt, verlies je 1 van die examenbeurten. Op 1 januari van elk jaar ontvang je weer 3 nieuwe examenbeurten per vak. Het is belangrijk op te merken dat je eerder behaalde resultaten uiteraard behouden blijven, ongeacht het aantal keren dat je deelneemt aan de examens.

Na het afleggen van je examen heeft de examencommissie een maand de tijd om je resultaat te publiceren op het EC-platform. In sommige gevallen hebben ze deze tijd ook echt nodig om zorgvuldig de examens te beoordelen. Bij digitale en mondelinge examens ontvang je doorgaans sneller je resultaat, aangezien de evaluatieprocedure hier vaak efficiënter verloopt. Heel soms, maar dat is echt maar heel sporadisch, gebeurt het dat deze termijn overschreden wordt. Dit kan bijvoorbeeld door technische problemen. Dit heeft geen gevolgen voor je resultaat, je zal gewoon langer moeten wachten, spijtig genoeg.

Indien je een examen meerdere keren aflegt, zal je altijd het hoogst behaalde resultaat behouden. Dit betekent dat als je een keer een minder resultaat behaalt, je jouw beste punten zal behouden. Op deze manier worden je inspanningen beloond en heb je de kans om je prestaties te verbeteren door het examen opnieuw af te leggen.

Wanneer je bent ingeschreven voor een examen, verwachten de examencommissie dat je ook daadwerkelijk aanwezig bent. Je hebt echter de mogelijkheid om tot 7 dagen voor het examen uit te schrijven. Indien je te laat uitschrijft of niet komt opdagen, krijg je de status “niet-deelname”.

Je mag maximaal 4 keer per jaar de status “niet-deelname” ontvangen. Als je 5 keer als “niet-deelnemer” geregistreerd staat, wordt je uitgeschreven en moet je twee maanden wachten voordat je opnieuw examens kunt afleggen. Gelukkig behoud je al je eerder behaalde resultaten, maar je moet wel opnieuw inschrijvingsgeld betalen.

Als je je te laat aanmeldt voor een examen, kun je tot 15 minuten na het aanvangsuur nog deelnemen, maar alleen als het organisatorisch haalbaar is. Houd er echter rekening mee dat bij bepaalde praktijkexamens, assessments of mondelinge examens je op het werkelijke startuur aanwezig moet zijn. Dit wordt duidelijk vermeld in de vakfiche.

Het is belangrijk om te weten dat je geen extra tijd krijgt om het examen af te leggen als je te laat bent. Als het een examen met voorbereiding betreft, zal de tijd dat je te laat bent, afgaan van de beschikbare voorbereidingstijd. Wees dus op tijd om voldoende tijd te hebben om het examen af te leggen.

Je vindt het examencentrum op de eerste verdieping van het Consciencegebouw in Brussel, nabij het Noordstation. Hier worden alle digitale, schriftelijke en mondelinge examens afgenomen.

Adres: Consciencegebouw K. Albert II-laan 15 1210 Brussel

Als je naar het examencentrum komt, volg dan deze informatie om gemakkelijk de locatie te vinden.

Wanneer je het Consciencegebouw binnenkomt voor je examen, kom dan alleen en zonder begeleider. Meld je aan bij het onthaalpunt van de Examencommissie in de inkomhal.

Het examencentrum bevindt zich op de 1ste verdieping van het gebouw. Loop links voorbij de onthaalbalie en neem de trap naar de 1ste verdieping. Aan de trap zelf vind je een bordje dat je de weg wijst naar de Examencommissie. Bovenaan de trap sla je direct rechtsaf en loop je rechtdoor tot aan het einde van de gang. Daar bevindt zich de wachtruimte met een onthaalbalie waar je je kunt aanmelden.

Bij de Examencommissie leg je examens af voor alle vakken die deel uitmaken van je examenprogramma. Elk vak heeft een bijbehorende vakfiche met alle benodigde informatie voor je examenvoorbereiding:

 • Je leert waarom dit vak van belang is.
 • De leerstof die je moet beheersen wordt beschreven.
 • Er wordt aangegeven welke opdracht je moet uitvoeren tijdens het examen.
 • Het verloop van het examen wordt uitgelegd.
 • De beoordelingscriteria voor je examen staan vermeld.
 • Ook wordt vermeld welk materiaal je mag gebruiken tijdens het examen.

Voor je cursusmateriaal dien je zelf te zorgen. De Examencommissie voorziet in de vakfiche weliswaar een lijst met boeken, websites en andere leermiddelen die je kunt gebruiken om je voor te bereiden. Echter, je dient zelf actief op zoek te gaan naar het materiaal. Je moet ook zelf bepalen welke leerstof je het beste kunt terugvinden in welke cursus.

Gelukkig kunnen we je bij INzicht helpen bij dit proces. We bieden op maat gemaakte cursussen en oefeningen aan voor de examens, waardoor je niet langer zelf op zoek hoeft te gaan naar materiaal, belangrijke informatie hoeft uit te pluizen, en nog veel meer.

Download de vakfiches op de volgende link: examencommissiesecundaironderwijs.be/vakfiches

Nadat je een examen hebt afgelegd, kun je zelf je aanwezigheidsattest downloaden via het kandidatenplatform. Ga naar de startpagina van het kandidatenplatform en selecteer ‘Resultaten’. Zoek het vak waarvoor je het examen hebt afgelegd en klik op de drie bolletjes helemaal rechts. Kies vervolgens de optie ‘Aanwezigheidsattest downloaden’. Hiermee kun je eenvoudig en snel je aanwezigheidsattest verkrijgen voor je eigen administratie.

Indien je niet geslaagd bent voor een examen, heb je de mogelijkheid om een inzage te doen. Dit kan plaatsvinden in het examencentrum voor schriftelijke en digitale examens of online via het kandidatenplatform voor mondelinge examens. Je hebt tot 30 dagen na de publicatie van het resultaat de tijd om een inzage te plannen. Een inzage is enkel mogelijk voor examens waarbij je minder dan 50% hebt behaald of niet geslaagd bent of voor een deelexamen waarbij je nog niet in totaal bent geslaagd (zoals wiskunde 1 / wiskunde 2).

Let op: bij de inzage moet je als kandidaat zelf aanwezig zijn, en je mag maximaal 1 begeleider meenemen. Ouders of begeleiders mogen geen inzage doen zonder jouw aanwezigheid. Dit beleid is ingesteld om ervoor te zorgen dat je persoonlijk inzicht krijgt in je examenresultaten en eventuele feedback, en om de privacy van andere kandidaten te respecteren.

Als je geslaagd bent voor je laatste examen, betekent dit dat je je getuigschrift of diploma hebt behaald. De examencommissie zal je hierover een bericht sturen op het kandidatenplatform om dit te bevestigen, meestal de volgende dag na publicatie van je resultaat van je laatste examen.

In de loop van de daaropvolgende week stuurt de examencommissie je getuigschrift of diploma aangetekend naar je op. Dit is een officieel document dat je succesvolle afronding van je studie bevestigt.

Het goede nieuws is dat je diploma ook wordt opgenomen in de LED-databank en daar ook onmiddellijk beschikbaar is. Deze databank is een initiatief van de Vlaamse overheid en bevat alle getuigschriften, diploma’s en certificaten die zijn behaald in Vlaamse scholen en instellingen. Dit zorgt voor een veilige en gestandaardiseerde manier om de behaalde kwalificaties te registreren en te verifiëren. Zo blijft je behaalde diploma ook officieel erkend en toegankelijk voor toekomstige referentie en verificatie.

Als je wilt inschrijven voor een studierichting in de derde graad, heb je de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen als je kunt aantonen dat je alle leerinhouden voor de volledige derde graad hebt behaald door examens af te leggen in een erkende onderwijsinstelling.

Heb je het volledige zesde jaar ASO, KSO, TSO afgewerkt of het zevende jaar BSO en had je een C-attest? Dan kun je vrijstellingen aanvragen voor de vakken waarvoor je geslaagd was. Ook als je deelcertificaten hebt behaald in het volwassenenonderwijs, kom je in aanmerking voor vrijstellingen.

Voorwaarden voor vrijstellingen als je al een diploma, deelattest of deelcertificaat hebt:

 • De officiële documenten die je voorlegt, moeten een stempel van de school hebben waar ze zijn uitgereikt en een handtekening van de schooldirectie.
 • Het deelattest of deelcertificaat is niet ouder dan 7 jaar.
 • Het diploma, deelattest of deelcertificaat is afkomstig van een Belgische onderwijsinstelling. Buitenlandse diploma’s of attesten van privé-instellingen of bedrijven komen niet in aanmerking voor vrijstellingen.

Voorwaarden voor vrijstellingen als je een C-attest hebt behaald in het laatste jaar secundair onderwijs (zesde jaar ASO, TSO, KSO of zevende jaar BSO): Je moet de volgende documenten voorleggen aan de Examencommissie:

 • Het studiebewijs oriënteringsattest C: dit is een apart document dat je in je school moet opvragen, met ‘SECUNDAIR ONDERWIJS – ORIËNTERINGSATTEST C’ in de titel.
 • Het jaarrapport met jaartotalen.
 • Het individueel syntheseblad (de beslissing van de klassenraad).
 • Indien van toepassing: de resultaten van de geïntegreerde proef (GIP) en stage. Je aanvraag wordt alleen behandeld als je al deze documenten hebt geüpload.
 • Het jaarrapport is niet ouder dan 7 jaar.
 • Alle documenten hebben een stempel van de school waar ze zijn uitgereikt en een handtekening van de schooldirectie.

Als je niet geslaagd was voor de stage of de geïntegreerde proef (GIP), kom je niet in aanmerking voor vrijstellingen voor de specifieke vakken van de studierichting.

Als je op school zat in de Franse of Duitstalige Gemeenschap, voeg dan ook het leerplan of leerprogramma toe aan je aanvraag. Deze documenten moeten ook een stempel van de school hebben waar ze zijn uitgereikt en een handtekening van de schooldirectie.

Iedereen heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de examencommissie. Als je echter nog geen 18 jaar oud bent, ben je leerplichtig en moet je normaal gesproken naar school gaan. Niettemin heb je de keuze om te kiezen voor huisonderwijs als alternatief. In dat geval moet je voldoen aan de leerplichtvereisten.

Als je huisonderwijs volgt, moet je voor het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt, een getuigschrift van de eerste graad kunnen voorleggen om aan de leerplicht te voldoen.

Voor meer informatie over huisonderwijs voor leerplichtige leerlingen en hoe je aan de vereisten kunt voldoen, kun je terecht op onderwijs.vlaanderen.be/nl/huisonderwijs-voor-leerplichtige-leerlingen.

Het is belangrijk om de juiste procedures en voorwaarden te volgen om ervoor te zorgen dat je zowel aan de leerplicht voldoet als de mogelijkheid hebt om deel te nemen aan de examencommissie.

In het examencentrum biedt de examencommissie standaard verschillende faciliteiten aan om je te helpen tijdens het examen. Je krijgt een rustige examenplaats in een concentratiehoek, en bij zowel digitale als schriftelijke examens heb je altijd toegang tot woordenboeken, een spellingcheck, een gewone rekenmachine en een wetenschappelijke rekenmachine op je examencomputer. Daarnaast zorgen we ervoor dat je voldoende tijd hebt voor elk examen, zodat je niet snel in tijdsnood komt.

Binnen het examencentrum kun je zelfs je eigen oortjes of een hoofdtelefoon meenemen om omgevingsgeluiden uit te sluiten. Als alternatief kun je ook oordopjes vragen in het examencentrum om je concentratie te bevorderen.

Als je behoefte hebt aan extra ondersteunende maatregelen, zoals voorleessoftware, een extra controle van je schriftelijke examen om te zorgen dat je alles hebt ingevuld, of extra tijd om je examen op te lossen, dan kun je deze maatregelen aanvragen via het kandidatenplatform. Hiervoor heb je een attest nodig dat ondertekend is door een bevoegd zorgverstrekker. Indien je in aanmerking komt voor de ondersteuning, zal de examencommissie je laten weten welke maatregelen je krijgt. Houd er rekening mee dat de behandeltermijn voor je aanvraag ongeveer 1 maand kan zijn.

Let op: de examencommissie biedt geen dispenserende maatregelen aan. Om een getuigschrift of diploma secundair onderwijs te behalen, moet je elk examen uit je examenprogramma volledig afleggen. Men moet controleren of je alle eindtermen beheerst en de examencommissie is niet bevoegd om leerinhouden te schrappen. Dit beleid is in lijn met de normen en eisen voor het behalen van een erkend diploma in het secundair onderwijs.

Ben je jonger dan 18 jaar?

Als je kind jonger is dan 18 jaar, gelden er verschillende regels voor het recht op kinderbijslag afhankelijk van de regio. In Brussel en Wallonië heeft je kind recht op kinderbijslag tot en met augustus van het jaar waarin hij of zij 18 jaar wordt, zelfs als het regulier onderwijs wordt gevolgd. In Vlaanderen heeft je kind recht op het Groeipakket tot de maand waarin hij of zij 18 jaar wordt, ook als de verjaardag na augustus valt. Laat je dus niks wijsmaken door organisaties die zeggen dat je kindergeld behoudt als je bij hen lessen volgt. Als je jonger bent dan 18 jaar én je bent ingeschreven onder huisonderwijs, behoud je sowieso je kindergeld.

Zodra je kind ouder is dan 18, veranderen de regels.

Als je kind ouder is dan 18 maar jonger dan 25 jaar en deelneemt aan de examens van de Examencommissie, heeft het in principe geen recht meer op het Groeipakket, tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Je kind moet in Vlaanderen minstens zeventien uur per week les volgen in het erkende! secundair (volwassenen)onderwijs, of minstens dertien uur per week in het hoger beroepsonderwijs. Een andere optie is dat je kind voor minstens 27 punten is ingeschreven in het hoger onderwijs.

In Vlaanderen behoudt je kind sowieso wel het recht op het Groeipakket gedurende twaalf maanden na de 18e verjaardag. Als je zoon of dochter zich na die twaalf maanden inschrijft als werkzoekende bij een overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling, zoals VDAB in Vlaanderen, Actiris in Brussel en FOREM in Wallonië, behoudt hij of zij het recht op het Groeipakket. Tijdens deze beroepsinschakelingstijd van ongeveer 360 dagen is er geen verplichting om een ziekteverzekering af te sluiten. Na afloop van de beroepsinschakelingstijd vervalt het recht op het Groeipakket en moet je zoon of dochter een ziekteverzekering afsluiten.

Let op: Wie zich inschrijft als werkzoekende moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en kan in theorie verplicht worden om te solliciteren en een baan te accepteren, wat gevolgen kan hebben voor de studieplanning van de examens. Het is belangrijk om rekening te houden met deze voorwaarden om het recht op het Groeipakket te behouden voor je kind na de leeftijd van 18 jaar.

Wanneer je bent ingeschreven voor een examen, verwacht de examencommissie dat je ook daadwerkelijk aanwezig bent. Je hebt echter de mogelijkheid om tot 7 dagen voor het examen uit te schrijven. Indien je te laat uitschrijft of niet komt opdagen, krijg je de status “niet-deelname”.

Dit kan zeker. Je moet je dan uitschrijven voor je richting en opnieuw inschrijven voor een andere richting. Je betaalt hierbij opnieuw inschrijvingsgeld. Reeds behaalde resultaten worden meegenomen indien het gaat over een vak met dezelfde vakfiche als deze die je reeds hebt gemaakt.

De Examencommissie secundair onderwijs heeft enkele voorbeeldexamens beschikbaar gesteld, maar deze dienen voornamelijk ter illustratie van hoe een examen verloopt en geven geen nauwkeurige inschatting van het niveau van het examen. Bovendien zijn er geen voorbeeldexamens beschikbaar per specifieke studierichting en onderwijsvorm.

Gelukkig kunnen kandidaten gebruik maken van de proefexamens die worden aangeboden door INzicht. Op ons platform vind je diverse proefexamens die een correcte inschatting geven van het niveau en de vraagstelling. Zo kun je je optimaal voorbereiden op de daadwerkelijke examens.

Als je de Belgische nationaliteit hebt, minstens een jaar in het buitenland woont en daar examen wilt afleggen, zijn er twee mogelijkheden beschikbaar:

 1. Examens op het kantoor van een buitenlandse partner: Voor digitale examens met een schriftelijke component kun je terecht op het kantoor van een van de partners van de examencommissie in het land waar je verblijft. Deze omvatten Flanders Investment & Trade, Departement Internationaal Vlaanderen en Buitenlandse Zaken.
 2. Proctorexamens: Bij volledig digitale examens kun je gebruik maken van proctorexamens. Hierbij wordt het examen volledig gemonitord met behulp van een camera en gespecialiseerde software. Je kunt het examen thuis afleggen op je eigen computer. Houd er rekening mee dat de kosten voor proctorexamens 25 euro per examen bedragen. Om in aanmerking te komen voor proctorexamens moet je aantonen dat je minstens een jaar in het buitenland verblijft.

Voor mondelinge examens kun je gebruik maken van Google Meet en deze vanuit huis afleggen op je eigen computer of tablet. Het is echter niet toegestaan om een examen via een smartphone af te leggen.

 

De aanvraag hiervoor doe je via: https://examencommissiesecundaironderwijs.be/examen-op-afstand